Over de stichting

Stichting Pygmee naar School is in Nederland gevestigd en opgericht in 2018 om in Burundi een school te starten die onderwijs geeft aan de daar wonende pygmee-kinderen.

Het pygmee-volk wordt gediscrimineerd op sociaal, economisch en cultureel gebied, veroorzaakt door uiterlijke kenmerken en culturele afstand. Ze zijn bijvoorbeeld duidelijk kleiner dan de gemiddelde bevolking van Burundi. Om de samenleving op termijn beter met elkaar geïntegreerd te krijgen is goed onderwijs heel belangrijk.

De pygmeeën wonen als gevolg van discriminatie veelal in de bossen of bergen buiten de stad en hebben vaak generaties lang geen onderwijs genoten, waardoor ze analfabeet zijn gebleven. Ze leven van de landbouw en zijn dikwijls op de vlucht. De oogst mislukt regelmatig als gevolg van hevige regenval. Hierdoor leven ze in grote armoede.

Nieuws

De school is 20 september jongstleden geopend en heet Garderie Amahoro de Kabezi. De school telt op dit moment 130 kinderen verdeeld over vijf klassen.

De belastingdienst heeft de stichting Pygmee naar School vanaf 16 mei 2018 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan onze instelling kunnen hierdoor volledig aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting (zie voorwaarden).

Afsluitingsmaaltijd voor de kerstvakantie

Doel

De stichting stelt zich primair ten doel scholen op te richten zodat de pygmee-kinderen basisonderwijs kunnen volgen.

De ouders wordt om een financiële maar ook een manuele bijdrage per schooljaar gevraagd, zodat de ouders duidelijk betrokken zijn bij de school en ook zelf financieel zelfstandiger kunnen worden. Daartoe worden ze ondersteund bij het leren genereren van inkomsten.

Het eerste schooljaar begint in september 2018. De school is toegankelijk voor pygmee-kinderen, maar ook andere kansarme kinderen zijn welkom.

Ons doel is gedurende vijf jaar financiële steun te geven aan de school voor kosten als huur, onderwijspersoneel, leermiddelen en school-uniformen. Het streven is om de school na vijf jaar zelfvoorzienend te laten draaien.

Over ons

Het bestuur van de Stichting Pygmee naar School bestaat uit:

Voorzitter

foto van Corrie

Corrie Roeleveld

06-54684202

Corrie Roeleveld (1945), verpleegkundige en wereldreiziger, is de initiatiefneemster van de school in Burundi. Zij heeft o.a. op de Filipijnen meegewerkt aan de oprichting van een school voor kansarme kinderen.

Tijdens haar reizen heeft ze in Afrika contacten opgedaan met achtergestelde bevolkingsgroepen, waaronder Albino-kinderen en de pygmeeën. Gerechtigheid, harmonie en eenheid in de wereld zijn heel belangrijk voor haar.

Secretaris

foto van Ans

Ans Olij

Ik ben werkzaam in de wijkverpleging en in de kraamzorg. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat klinkt voor ons heel normaal, maar zo normaal is dat niet.

Daarom zet ik mij in om dit voor de pygmeeën te realiseren.

Penningmeester

foto van Aline

Aline Hartog

Aline Hartog (1961) werkt al dertig jaar in de financieel administratieve sector. Haar grote hobby is muziek maken in de vorm van een blaasinstrument (euphonium) bespelen bij een muziekvereniging. Dit doet ze ruim veertig jaar.

Aline kan zich geheel vinden in het initiatief van Corrie en ondersteunt de Stichting van harte.

De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegelden.

Indien u interesse heeft in deze stichting en dit project geven wij u graag meer informatie.

Doneren

Uw gift is zeer hartelijk welkom.

U kunt al vanaf €5,- per maand donateur worden. Daarmee helpt u een jong, kansarm kind naar school en een betere toekomst.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:
NL19 INGB 0008 7285 14
ten name van Stichting Pygmee naar School.